Fotoklub KFA Brumov-Bylnice

Aktuality

KFA Brumov-Bylnice uspěl v mezinárodní soutěži Interfotoklub Vsetín

Mezinárodní fotosoutěž INTERFOTOKLUB VSETÍN má téměř čtyřicetiletou tradici a pevné místo ve výčtu prestižních událostí v České republice a současně je i pevně zakotven v mezinárodním povědomí. INTERFOTOKLUB VSETÍN je soutěž fotografů jednotlivců a fotoklubů. Soutěže se účastní zájemci z celého světa na základě své přihlášky.

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice uspěl se 3 snímky, které budou vystaveny v prosinci na vsetínském zámku.
Vybrané snímky jsou od autorů Rostislava Škaroupky (2 fotografie) a Michala Plevy (1 fotografie).


Více informací na http://www.vsetin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18676&id=474203&p1=6739

http://www.mestovsetin.cz/html/vsetinftp/interfotoklub08/Foto%20z%20fotoklub%C5%AF%20na%20v%C3%BDstavu%20dle%20ID%20foto.html

Žádné komentáře